Krea veninder/crafty friends

Jeg er så velsignet, at jeg har en veninde, som jeg deler den kreative gave med.
Indtil for nogle år siden havde jeg et par andre kreative veninder, som jeg delte forskellige af min kreativitet med. I dag har jeg så min veninde H. og så en rigtig god bekendt A., som lige nu nok mest er i periferien, men det kan jo hurtigt ændre sig.

I’m blessed because I have a friend that I share the creative gift with.
Until a few years ago I had a few creative friends that I shared different parts of my creativity with. Today I have my friend H. and also a great acquaintance A. that might turn into a friendship with time.

Det at have en veninde, som du kan mødes med og være kreativ sammen med, giver en dimension til venskabet, som er meget svær at forklare. Når min veninde H. og jeg mødes, så har vi taget et ord til os, som vi har fra ét af Panduro Hobby’s blade, hvor de på forsiden havde skrevet “Createfulness”. H. og jeg er så meget på, når vi mødes, tiden løber fra os og selv om vi sjældent laver det samme, så inspirerer vi hinanden utroligt meget. Vi roser hinandens projekter, vi kommer med forsigtige – og sommetider mindre forsigtige – forslag, og spørger ofte hinanden når vi er i tvivl om farver, sammensætning og pynt.

To have a friend to get together with and be creative adds an ekstra dimention to the friendship that is really hard to explain. When my friend H. and I meet we have this word – taken from a creative company called Panduro Hobby – “Createfulness”. H. and I put so much energy into our time together and time just flies. We seldom make the same but we still inspire each other very much. We comment on each other’s projects and we give carefully worded – and sometimes not so carefully worded – suggestions, and we always have each other to ask when we’re not sure about colors, compositions and final touches.

Ofte når jeg har brugt et nyt design eller en ny teknik på et kort, så går jeg en lille tur forbi H.’s postkasse, og så får hun en hilsen fra mig. Og det er en win-win situation efter min mening. Jeg får vist hvad jeg har lavet, ofte får jeg ros for kortet og min skønne veninde får en uventet hilsen.

Often when I have tried a new design or technique on a card, I end up taking a short way to H.’s house. Or rather mailbox and then she gets a card with a greeting from me. It’s a win-win situation if you ask me. I get to show her what I’ve been making, often I get compliments on the card and my great friend gets an unexpected greeting.

Så hvis du er kreativ og ikke deler den gave med en veninde, så kan jeg kun på det kraftigste anbefale at finde sammen med en veninde, der også er kreativ. Eller måske starte et nyt venskab med fundament i det kreative. Ofte viser det sig, at man har andre fælles interesser.

So if you are creative and doesn’t yet share this gift with a friend, I can only recommend to get together with a friend that’s also creative. Or consider getting a new friend who’s also creative. Often it turns out that you have other interests in common.