Tim Holtz Creative Chemistry 101

I denne weekend har jeg efterlevet ordsproget: Bedre sent end aldrig! Jeg har nemlig lige købt adgang til Creative Chemistry 101 med Tim Holtz på OnlineCardClasses.com
Jeg har længe haft lyst til at tage denne undervisning, men så har jeg lige syntes, at det var vigtigere at købe flere krea materialer, og så endte jeg med at glemme det igen. Lige indtil at jeg kom til at tale med min CFF H. om det sidst vi var createfulness sammen. Nu skulle det være, specielt fordi jeg havde fået lagt lidt penge til side til netop det kreative. Her kunne jeg så – igen – have købt materialer, men så klikkede jeg et par gange inde på Jennifer og Kristine’s fælles hjemmeside.

This weekend I have fulfilled the quote: Better late than never! Because I have just bought access to Creative Chemistry 101 by Tim Holtz on OnlineCardClasses.com
For a long time I have wanted to access these lessons, but it always seemed more important to buy more craft supplies and then I simply forgot. Until recently when I was createful with my CFF H. and we got to talking about it. So I did it – finally – especially because I actually had some money put away for crafting stuff. I could – again – have bought craft supplies, but instead I clicked a few times on Jennifer and Kristine’s joint website.

Nu kan jeg ikke rigtig fortælle noget om indholdet på dette kursus. Det er jo det man betaler for, og OnlineCardClasses gør opmærksom på, at man ikke må dele materialet med andre. Fair nok, da de jo alle sammen skal leve af det (Tim, Jennifer og Kristine), så det jeg kan gøre, er at dele mine kreationer med dig i løbet af forløbet. Da kurset er lavet i 2012 (ved godt jeg er sent ude) bestemmer jeg selv tempoet, hvilket er rigtig fint for mig – jeg skal jo også have lavet kort inspireret af det Tim lærer mig!

Now I can’t actually tell about the content in the lessons. That’s kind of what you pay for, and OnlineCardClasses.com stresses that you cannot share the content with others. Which is fair as they all have to make a living from the lessons (Tim, Jennifer and Kristine), but I can share my creations with you as I take the lessons. Since the lessons are from 2012 (yes, I know I’m a bit late) I deside the pace, which is fine with me – as I also want to make cards inspired from the lessons!

I dag startede jeg med introduktionen og den første dags lektion, hvor vi skulle lege med de første teknikker, som de fleste af os lærte med Distress ink, nemlig at lave en baggrund med blending værktøjet, hvor vi sluttede med at sprøjte vanddråber på og tørre med varmepistol. Så videre til at bruge sværterne til at stemple med (tilsat et par sprøjt vand inden stempling) og til sidst teknikken, hvor man trykker sværte på sit underlag og sprøjter vand på, hvorefter man trykker sit karton ned i farven. Når man har tørret første lag er det at man “tapper” sit karton forsigtigt ned i rest farverne og er man heldig får man de små pletter af sværte,  som Tim og vi andre elsker.

Today I started with the introduction and the lesson from day 1, where we used the first techniques that most of us learned using Distress inks, which is to make a background by using the blending tool with blending foams and finish by adding water splashes and drying with a heat gun. Then on to stamping with the inks (after adding a couple squirts of water before stamping) and finally the technique where you apply ink to your craft sheet and add water and then pressing your cardstock into the ink. When you have dried the first layer, you tap your cardstock into the remaining ink gently and if you’re lucky you get the small dots that Tim and the rest of us love.

Jeg har skåret nogle mærker i mixed media karton i samme størrelse som Tim’s #8 tag, og så limer jeg instruktionerne fra kurset bagpå disse mærker, og har dem i en ring, så jeg altid har dem ved hånden og kan finde lige den teknik, jeg vil bruge på et kort eller anden kreativitet.

I have cut some tags in mixed media cardstock in the size of Tim’s #8 tag and then I glue the instructions from the lessons on the back of the tags and store the tags on a ring and keep them handy so I can always find the technique I want to use on a card or other crafts.

Efter at have lavet disse mærker, fortsatte jeg min kreativitet og lavede et – synes jeg – fint kort i rød og sølv. Her kom min inspiration fra Tammy Tutterow, som viste sit kort i galleriet, som hører til lektionerne. Jeg startede med at komme sværte på mit underlag (craft sheet) og vand på. Og så på med første lag og derefter “tappe” kartonen ned i resterne – og selvfølgelig tørre mellem hvert lag. Senere fortyndede jeg først Distress paint i brushed pewter og bagefter i black soot og kom med en pensel “splatter” på baggrunden.
Jeg tog et stykke sølvfolie (papir) og kørte det igennem Tim’s 3d texture fades botanical, og klippede et hjerte i kraft karton, som fik en tur med 3d texture fades lumber. Sølvfolien limede jeg på baggrunden med et stykke mosgummi bagved (efter at have sat et stykke satinbånd bag, som jeg havde farvet i samme Distress farver som baggrunden). Hjertet fik først sværte, crayon, paint og til sidst paint “splatter”. Jeg brugte 3d klæbepuder til at sætte hjertet fast med, efter at have bundet en sløjfe. På sløjfen satte jeg en sikkerhedsnål med et sølvhjerte fast. Friend har jeg skåret med en die i det samme sølvfolie som jeg brugte på kortet også.

After making these tags I continued crafting and made a – I think – great card in reds and silver. I was inspired by a card that Tammy Tutterow have in the gallery that goes with the lessons. I started by adding inks to my craft sheet and adding water. After the first layer I tapped the cardstock into the remaining ink and dried between the layers. I later diluted some Distress paints, first brushed pewter then black soot and added splatters to the background with a brush.
I took a piece of silverfoil (paper) and ran it through Tim’s 3d texture fades botanical then cut a heart in craft cardstock that I ran through the 3d texture fades lumber. I glued the silverfoil onto the background with a piece of fun foam behind (after attaching a piece of satin ribbon behind it colored in the same Distress inks as the background). The heart got some inks, crayon, paints and finally some paint splatters. I used 3d tape behind the heart after tying a bow. On the bow I attached a safety pin with a silverheart. The word friend was cut using a die from the same silverfoil as used on the card.

 

Materiale liste/materials I used:

Mixed media cardstock
Distress sværte/inks: worn lipstick, festive berries, candied apple, aged mahogany
Distress crayon: festive berries
Distress paints: brushed pewter, black soot
Sizzix 3d texture fades: botanical, lumber
Mama Elephant friend die
Satin bånd/ribbon
Sikkerhedsnål/safety pin
Sølv hjerte vedhæng/silver heart charm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.