Hjælp til afkodning af strikkeopskrift/help in decoding a knitting instructions

Jeg kender mine begrænsninger når det gælder strikning. Retstrikning er det jeg er allerbedst til, men de seneste år har jeg flyttet nogle grænser når det gælder strikning, og har prøvet opskrifter med mønstre og med lidt hjælp er det faktisk lykkedes for mig at få det ønskede resultat.

I know my limitations when it comes to knitting. Garter stitch I know and master but during the last couple of years I have been pushing my boundaries when it comes to knittng and have been trying instructions with patterns and with a little help I have actually succeded in getting the desired result.

Hvis du ligesom mig ikke altid kan finde ud af hvad forkortelserne i strikkeopskrifterne betyder, så har jeg et godt råd til dig. Køb dit garn i en lokal garn butik – ja de findes stadig – for som kunde har du mulighed for at gå ned i butikken og få hjælp til at tyde koden i opskriften. I min lokale garn butik har de et lille stykke strikketøj ved disken, som de meget gerne demonstrerer på, og så er det bare at gå hjem og komme i gang med mønstret, så det sidder i fingrene.

If you like me sometimes have a difficult time decoding what the shortenings in the instructions stands for, I have some advice for you. Buy your yarn in a local yarn store – yes they are still out there – because as a customer you can go to your local store and ask for help in decoding the instructions.
In my local yarn store they have a piece of knitting at the counter on which they are happy to demonstrate how to knit acording to the instructions. And then you hurry home to get going with the pattern to ensure you remember how to do it.

En anden bonus ved at købe garn i den lokale garn butik er, at hvis du har ubrugte garnnøgler i overskud, så kan du med bonen i hånden returnere dem. Jeg går ud fra at alle garn butikker yder denne service.

Another plus when buying in the local yarn store is that if you have any unused yarn balls, with the recipe you can return them for a refund. I’m asuming that all yarn stores provides this service.