Båndbroderi/ribbon embroidery

 

 

 

 

 

 

Tilbage i 2005/2006 – dengang vi fik kuponhæftet med gode tilbud i postkassen med jævne mellemrum – meldte jeg mig ind i en hobby bogklub, hvor jeg valgte en dengang ny bog om båndbroderi. Det var nok 60% nysgerrighed og 40% tro på, at det kunne blive min nye hobby.
For dem der kender mig, ved I, at det faktisk blev min nye hobby. Derfor købte jeg også nummer to bog fra denne trio bag den første bog, da den udkom, for ny inspiration var der brug for. Og når der var bogudsalg, så måtte jeg afsted for at se om der var bøger om båndbroderi på tilbud, så jeg har fået en lille samling bøger om emnet. Jeg har også lånt flere bøger på biblioteket om båndbroderi. Men disse to første bøger er absolut de bedste jeg har og det kan ses på dem, at de flittigt har været brugt til inspiration.

Back in 2005/2006 – when we got those small cupon booklets in the mail all the time – I joined a hobby bookclub, and as my welcome gift I went with a, back then, new book about ribbon embroidery. It must have been about 60% curiosity and 40% belief that this could become my new hobby.
For those of you who know me you already know that it did indeed become my new hobby. That’s also why I got the second book from the trio behind the first book when it was published as you can always use new inspiration. And whenever there was a book sale I went to see if I could find books about ribbon embroidery, so now I have a small collection of books about this subject. I have also used the library to find books about ribbon embroidery. But the first two books that I got are by far the best and it shows it’s wear and tear. They’ve been used a lot for inspiration.

Båndbroderi stammer fra 18-hundredetallet, hvor det blev brugt som dekoration på kjolerne, som elitens kvinder bar. Dengang var det et statussymbol, og da disse overdådige kjoler forsvandt, blev båndbroderiet også lidt glemt. Indtil det blev taget frem af gemmerne og støvet af i 19-hundrede tallet af kvinder i USA, som fik gjort dette håndværk populært igen. Det tog en hel del år før denne hobby ramte Europa, og det er aldrig opnået samme popularitet som i USA. Da jeg startede med båndbroderi var der en stofforretning i min by,som havde fokus på patchwork. Indehaveren valgte at have silkebånd også netop til båndbroderi, som jo hænger meget sammen med patchwork, men det sidste silkebånd jeg købte hos hende, var på tilbud for der var ikke salg i det, så hun skulle af med det. Siden flyttede hun butikken hjem i privaten, som var udenfor byen, så jeg fandt butikker på nettet, hvor jeg kunne købe materialer. Jeg kender til nogle få stofforretninger i Danmark, som har silkebånd, og de fleste af disse butikker har en netbutik. En søgning kan finde disse butikker, da meget jo kan have ændret sig siden 2015, hvor jeg sidst lavede båndbroderi.

Ribbon embroidery is from the 18th century where it was used as decorations on the dresses that the women of the elite wore. Back then it was a symbol of status and when these lavish dresses were no longer in use the ribbon embroidery also dissapeared from our lives. That is until it was revived in the 19th century by american women who made this craft popular again. It took a while before this hobby reached Europe and it just never gained the same popularity as in the USA. When I started with ribbon embroidery there was a fabric store in my town with a focus on patchwork. The owner also had silk ribbon in her store for ribbon embroidery which is closely linked to patchwork, but the last silk ribbon that I bought from her was on sale since there was no interest in it. Later she mowed her store to her home outside of the city, so I found stores online where I could buy materials. I know of a few fabric stores in Denmark that have silk ribbon and most of them also have online stores. A search will find these stores as a lot has changed since I last made ribbon embroidery in 2015.

Jeg blev så vild med båndbroderi fordi, at naturen – ligesom mig – ikke altid skaber perfekte symmetriske blomster og blade, og ikke to kronblade er ens. Og så havde jeg i forvejen en samling perler og knapper, som passede perfekt til båndbroderi. Mit første projekt var at brodere på et lille stykke stof, som blev sat på et kort. Nemt og overskueligt projekt, også anbefalet i bogen jeg havde købt. Da jeg så begyndte at få en pæn samling af silkebånd og broderigarn, skulle jeg have opbevaring til det, og så lavede jeg en æske (fra en papkasse fra amazon), som jeg beklædte med stof. På låget lavede jeg mit første, lidt mislykkedes, forsøg på crazy patchwork. Husk på at dette var dengang hvor ikke alle havde en internetforbindelse, og YouTube havde jeg slet ikke hørt om (ved ikke hvornår det slog igennem). Så min eneste vejledning på dette crazy patchwork, som er fantastisk at bruge sammen med båndbroderi, var i bogen fra bogklubben. Det var en skriftlig forklaring, og da jeg er meget bedre til det visuelle, blev resultatet bestemt ikke perfekt og pænt. Æsken har jeg stadig, jeg kan ikke nænne at skifte den ud, da det er mit første store projekt med båndbroderi. Og inde i låget sidder min nålebog fast med velcro, for uden et godt udvalg af forskellige nåle, når man altså ikke langt indenfor båndbroderi. I bogen er der en super vejledning i hvilke nåle, der er gode at have sammen med ens materialer.

Ribbon embroidery got a hold on me because the nature – like me – rarely produce perfect symmetrical flowers and leaves and not two petals are alike. And then I also had a collection of pearls and buttons, which is great with ribbon embroidery. My very first project was to embroider on a small piece of fabric which was attached to a card. Easy beginner project and recommended in the book that I had gotten. Then when I started to get a collection of silk ribbon and embroidery thread I needed some storage for it so I made a box (from an amazon box) which I mounted with fabric. On the lid I made my first – very imperfect – attempt of crazy patchwork. Remember this was back when not everybody had an internet connection and YouTube was not something I had heard about (don’t know when it became the thing). So my only instruction on how to make crazy patchwork, which is amazing with ribbon embroidery, was in the book from the book club. It was a written explanation, and since I’m so much better with the visual, the result was not perfect and not really that nice. I still use the box since I cannot bear to get rid of it as it was my first large project with ribbon embroidery. And inside the lid my fabric book holding all my needles is attached with velcro, since you are somewhat lost without a decent selection of different needles for ribbon embroidery. In the first – and second – book of mine there is a great instruction about the needles you need along with your other supplies.

I bøgerne laver de deres æsker med Pedari æsken, som mange patchwork forretninger sælger. Disse æsker kommer i ark – som skal skæres/klippes ud – og der er et inder- og yderlåg og en inder- og yderbund. Jeg har i mit indlæg fra den 26. marts 2018 prøvet at vise, hvordan denne æskeskabelon, som laves i flere størrelser, bruges.

I the books they make their boxes using the Pedari box that a lot of patchwork stores sell (don’t know if it’s available outside Denmark try searching online). The boxes come in cardboard sheets that has to be cut out and there’s an inner- and and outerlid and an inner- and outerbottom. In my post from march 26th 2018 I have tried to show how to use this box, which comes in different sizes.

Jeg fandt heldigvis hurtigt en blog med billeder, hvor jeg forstod teknikken bag crazy patchwork. Og siden har jeg – som det fremgår af galleriet – lavet mange æsker og andre projekter både med og uden crazy patchwork. En ægte patchworker bliver jeg nok aldrig, da jeg bedst kan lide at arbejde med de mindre projekter.

I was lucky to find a blog with pictures that helped me to understand the technique behind crazy patchwork. Since then I have – as shown in the gallery – made many boxes and other projects both with and without crazy patchwork. I’m never going to be a real patch worker because I prefer to work with smaller projects.

Lige efter jul 2017 fandt jeg mine materialer til båndbroderi frem igen, og efter at have støvet dem af, gik jeg i gang med en gave, som mit værtspar til nytårsaften skulle have som tak for invitation og en fantastisk tre retters menu og dejligt selskab. Her kan du se indlægget med dette projekt. Må indrømme at det var skønt at få gang i båndbroderiet igen efter min lange pause. Det fremgik af mit seneste igangværende projekt, at det var i 2015 at det gik i stå, og blev erstattet af kort og anden karton hobby.

Right after Christmas in 2017 I got out my materials for ribbon embroidery again and dusted them off. Then I started on a gift for the hostcouple on new years eve as a thank you for the invitation and an amazing three course dinner and wonderful company. You can see the post about this project here. Have to admit that it was great to get back to ribbon embroidery again after a long break. From my last not finished project I can see that this break started in 2015 where my focus changed to cards and other cardstock projects.

I forbindelse med æskeprojektet fra mellem jul og nytår, fandt jeg andre igangværende projekter frem, som jeg håber jeg kan få lavet færdige i år. Modsat kort så er det meget nemmere for mig, at sidde med båndbroderi, når jeg alligevel er endt foran tv’et om aftenen. Dog skal jeg have fundet silkebånd og broderigarn frem i dagslys, da jeg én gang har prøvet at sidde hos en veninde om aftenen og afstemme farver i hyggebelysning. Næste dag i dagslyset kunne jeg godt se, at farverne absolut ikke passede sammen, så det blev trevlet op igen, og så valgte jeg farver i dagslyset og startede forfra.

As I was working on this box between Christmas and new years I got out other not finished projects that I hope to complete this year. As opposed to cards it’s a lot easier for me to work on ribbon embroidery in the evenings as I sit in front of the tv. But I have to find silk ribbon and embroidery threat in daylight as one time I was at a friend’s house at night and had to match colors in less than ideal lighting. The next day in daylight I found out that the colors did not match at all and I had to remove all my stictching, choose new colors in daylight and start over.

Jeg er vild med båndbroderi fordi naturen er fuld af inspiration, og hvis jeg ved at modtageren har en yndlingsblomst, så er det nemt at brodere, så denne blomst – og yndlingsfarven – indgår i broderiet.

I like ribbon embroidery because the nature is filled with inspiration and if I happen to know that the receiver has a favorite flower it’s easy to incorporate this flower in the embroidery and match the color if there’s a favorite.

Bare fordi jeg trods alt er nysgerrig, så har jeg lavet en søgning på YouTube på båndbroderi. Resultatet var 5 videoer, hvoraf den ene var en afspilningsliste på 7 videoer. Disse 7 videoer er på engelsk, af de andre resultater er der én video fra Postgaarden i Hjørring, hvor der vises hvordan man laver en spindelvævsrose – som var det første jeg selv prøvede, og som jeg synes egner sig rigtig godt til en begynder. De øvrige videoer er for almindelig broderi og altså ikke med silkebånd.
Søgningen på engelsk, hvor det hedder ribbon embroidery, giver rigtig, rigtig mange resultater, hvoraf mange slet ikke matcher min stil indenfor båndbroderi. Men det viser at der er mange flere muligheder for at komme igang i dag i forhold til dengang jeg fandt denne hobby.

Because I’m curious I made a search on YouTube for ribbon embroidery. And a lot of results came up, a lot not matching my style. But it shows that there’s a lot of opportunity to get started as opposed to when I started out.

Hvis du er nysgerrig på mine projekter – hvoraf de fleste blev lavet til gaver – så kik i mit galleri. Og indlægget om æsken til gave nytårsaften kan du se her.

If you are curious about my projects – of which many were made as gifts – then check out my gallery. And the post about the box for new years eve you can see here.