Privatlivspolitik/Privacy policy

Hvem er jeg/Who am I

Mit webstedsadresse er: http://stadeldesign.dk. Jeg hedder Benthe Nygaard og er ejer af denne blog.
Jeg kan kontaktes på: mail@stadeldesign.dk

My website adress is: http://stadeldesign.dk. My name is Benthe Nygaard and I own this blog. You can contact me at: mail@stadeldesign.dk

Hvilke personlige data der indsamles og hvorfor de indsamles/What personal data is collected and why

Kommentarer/Comments

Når du skriver en kommentar på min side, indsamles de data, som vises i kommentar formularen, og også din IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

When you write a comment on my blog the data shown in the comment formular is collected including your IP-adress and the browser’s user agent string to help detect spam.

Da jeg ikke vidste, hvad “browserens user agent string” betød, har jeg Googlet det, og her er hvad jeg fandt ud af, som jeg forstod: En browsers – Mozilla Firefox, Explorer, Chrome mm – user agent string (UA) hjælper med at identificere hvilken browser der bruges, hvilken version og på hvilket operativ system – Windows, Linux mm.

As I didn’t know what “the browser’s user agent string” meant I Googled it and this is what I found, that I actually understood: A browser’s – Mozilla Firefox, Explorer, Chrome etc – user agent string (UA) helps to identify which browser is used, which version and on what operating system – Windows, Linux etc.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit eventuelle profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

An anonymous string that’s generated from your e-mail adress (also known as a hash) can be delivered to the Gravatar service in order to see if you are using this. The Gravatar service’s privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After your comment is approved your profile photo (if you have one) will be visible to the public along with your comment.

Kontaktformularer/Contact formular

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på mit websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

If you write a comment on my website you can choose to save your name, e-mail and website in cookies. This is for your convenience in order for you not to have to fill out your information again when you write another comment. These cookies will be saved for one year.

Analytics

Jeg bruger ikke analyse på min hjemmeside.

I do not use analytics on my website.

Hvem vi deler dine data med/Who do we share your data with

Jeg bruger WordPress på min hjemmeside, og som standard deler WordPress ikke persondata med nogen. Da jeg ikke driver en kommersiel hjemmeside deler jeg ikke dine data med hverken personer eller virksomheder. Du vil derfor ikke modtage markedsføring eller få dine data delt, som en handling fra min side.

I use WordPress on my website and as a default WordPress does not share personal data with anybody. As I do not run a commersial website I do not share your data with anybody, neither persons or companies. Therefore you will not receive marketing or have your data shared as a result of an act from my part.

Hvor længe vi gemmer dine data/How long do we save your data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en afventende kø.

If you write a comment then the comment and its metadata is saved indefinitely. This is in order to recognize and approve any following comments automaticly in stead of having them queing up.

Hvilke rettigheder har du over dine data/What rights do you have over your data

Hvis du har skrevet kommentarer på dette websted, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

If you have written a comment on this website you can always ask for an exported file with the personal data that we have on you including any data you have given us. You can also ask that we delete all your personal data that we have. This doesn’t include any kind of data that we are obligated to save for administrative, legal or safety reasons.

Hvor vi sender dine data/Where do we send your data

Besøgendes kommentarer bliver kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste. Se mere under afsnittet Yderligere information nedenfor

Visitors comment is checked by an automatic spam recignation service. Se more under Additional information below.

Din kontaktinformation/Your contact info

De oplysninger som du giver i kontaktformularen, bruges udelukkende til at sende mail om nyt indlæg, og ses ikke af andre end mig.

The information that you give in the contact formular is only used to send mail about new posts and isn’t seen by anybody but me.

Yderligere information/Additional info

Vi indsamler information om besøgende, som skriver en kommentar på hjemmesider, som bruger servicen Akismet anti-spam. De informationer, som vi indsamler afhænger af, hvordan brugeren (her StadelDesign) har sat Akismet op på siden, men typisk vil det inkludere din IP adresse, user agent, evt. side du kommer fra og sidens URL (sammen med andre informationer, som er givet af dig selv, såsom navn, brugernavn, e-mail adresse og kommentaren selv).
 
We collect information on visitors who write a comment at websites that uses the service Akismet anti-spam. The informations we collect depends on how the user (in this case StadelDesign) has configured Akismet on the site, but typically it will include your IP adress, user agent, perhaps what website you came from and the URL on the page (along with other informations which are given by you such as name, username, e-mail, adress and the comment itself).
 
Tekst fra Akismet/Text taken from Akismet:
We collect information about visitors who comment on Sites that use our Akismet anti-spam service. The information we collect depends on how the User sets up Akismet for the Site, but typically includes the commenter’s IP address, user agent, referrer, and Site URL (along with other information directly provided by the commenter such as their name, username, email address, and the comment itself).

Hvordan vi beskytter dine data/How we protect your data

De oplysninger du giver (gennem kommentarer og tilmelding til mail om nyt indlæg) ses udelukkende af mig, da ingen andre godkender kommentarer eller sender mail om nyt indlæg.

The information that you give (via comments and signing up for mails about new posts) is only seen by me, as nobody else approves comments or sendt mails about a new post.

Hvis jeg har en gæsteskribent på et indlæg, bliver indlægget skrevet og udgivet under mit opsyn, og der gives ikke adgang til dine personlige oplysninger på noget tidspunkt, da de oplysninger ikke er relevante for at udgive et indlæg.

If I have a guest writer on a post, the post is written and posted under my supervision and at no time will I give access to your personal data, as your data isn’t relevant to posting on my website.

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads/What kind of data breach procedures that we have in place

Skulle min hjemmeside opleve udefra kommende brud på sikkerheden, vil jeg hurtigst muligt, men indenfor 24 timer, give besked om hændelsen, hvilke oplysninger der er blevet tilgået, hvilke konsekvenser det har for dig og hvad jeg har gjort for at forhindre lignende brud på datasikkerheden.

If my website should experience a breach in security from a third party I will as soon as possible, but within 24 hours notifi the conserned about the incident, what information has been accessed, what the consequenses this has for you and what actions I have taken to prevent a similar breach in data security.

Jeg kan kontaktes på: mail@stadeldesign.dk

You can contact me at: mail@stadeldesign.dk