Silhouette Cameo

Vi kender allesammen overvejelserne, når vi skal ud og investere i nyt maskineri til vores kreativitet. Dengang jeg fandt ud af, at jeg ville være mere seriøs og måske også målrettet, med at lave kort, overvejede jeg kortvarigt om jeg skulle købe en Sizzix Big Shot. Men fordi jeg tumlede lidt med tanken om, om det med tiden skulle blive til noget mere seriøst, og dermed noget masseproduktion, så gik jeg hurtigt væk fra Big Shot’en og begyndte at undersøge hvilke elektriske skæremaskiner, som var på markedet. For hvis jeg skulle kunne være kreativ uden for mange begrænsninger, skulle jeg gå en anden vej i forhold til værktøj.

We all know about the going back and forth, when we are about to invest in new machines/tools for our creative spaced. When I realised that I wanted to be far more serious – and perhaps more focused – in my cardmaking, I considered for a short time if I should by the Sizzix Big Shot. But because I at the time was thinking about eventually being more serious with my crafting, and thought about a bit of massproduction, I quickly moved away from the Big Shot and started looking into electric cutting machines on the marked. Because if I was going to avoid too many restrictions I had to shift my focus in terms of tools.

Jeg fandt heldigvis en side med – tror jeg – 7-8 maskiner, hvor funktionalitet, holdbarhed, håndtering af forskellige materialer, tilbehør og pris blev sammenlignet. Ud fra dette valgte jeg at købe min Silhouette Cameo i starten af 2014, hvor modellen hed 2 – nu er der kommet en 3’er.
Jeg har siden mit køb kun haft kortvarige overvejelser på, om jeg valgte rigtigt, da jeg fravalgte Big Shot’en, men det er mest fordi jeg kun har skærefunktion på Silhouetten, og nogle gange savner jeg embossing funktionen. Silhouette har dog lavet en Curio maskine, som bl.a. kan denne embossing teknik, men disse maskiner er jo ikke billige.

Luckily I found a webpage with – I think – a comparison of 7-8 machines where functions, durability, handling different materials, assesories and price were compared. From this I choose to buy my Silhouette Cameo i the beginning of 2014, where the model was Cameo 2 – now there’s a Cameo 3.
Since my purchase I have only shortly and seldom considered whether I choose correct when I desided against the Big Shot, but it’s mostly because I only have the cutting function, and sometimes I miss having the embossingfolder option. Silhouette has since my purchase made the Curio machine which has the embossing function, but these machines are not the cheapest.

Netop ved at bruge min pc kan jeg købe designs hos Silhouette og bruge dem som de er. Jeg kan også i softwaren ændre i designets størrelse, udformning og sammensætning. Derfor kan jeg lave mine egne designs, og dem har jeg efterhånden en del af. Silhouette butikken, har efterhånden altid tilbud i en periode på enten hele butikken, på tema (såsom “Christmas in July”) eller på én designer. Jeg har tegnet et abonnement, hvor jeg hver måned får indsat et beløb på min konto, som jeg får billigere pga at det er et abonnement og at Silhouette også kører kampagner, hvor man kan få rabat på abonnementer, så derfor køber jeg løbende nye designs, samtidig med at jeg selv laver designs også. Og den seneste version af deres software er blevet forbedret mærkbart på flere områder.

But by using my pc, I can buy designs in the Silhouette Store and use them as is. I can also in the software change the design’s size, shape and composition. Therefore I can make my own designs, and I have made quite a few. The Silhouette Store have some kind of sale going on for a set periode, most of the time now. This can be either the whole store, a theme (like “Christmas in July”) or on designs from one designer. I have a subscription, so each month a set amound is added to my account, which I get at a discount, which is the advantage in having a subscription. Silhouette also have campaigns where the discount is on the subscriptions. So I buy designs all the time and I also make my own designs. And one of their latest versions of the software has improved significantly in several areas.

Jeg kan skære i mange materialer, og laver mine egne stencils på Silhouetten, så den har tjent sig hjem mange gange er jeg sikker på.

I can cut a lot of materials and make my own stencils on the Silhouette, so I’m sure I has saved me what I payed for it many times over.

Jeg købte selv min Silhouette Cameo hos Hobbyboden, men den fås også hos Hobbyjunglen og sikkert også andre webbutikker her i Danmark.