Universets sang til Skaberen/Song of the universe for the Creator

Salme 148:3
Nehemias 9:6
Salme 8:2

Næste gang du er på nettet, så vil jeg foreslå dig, at Google følgende:

  • Velar pulsar sounds
  • 47 Tuc pulsars

I søgeresultaterne find den side, som starter med jb.man.ac.uk. Det er radiooptagelser af de lyde, som supernova stjerner laver pga. deres svingninger. Og en bekræftelse af, at Guds Ord er ægte.

På YouTube kan du søge på:

  • NASA Voyager recordings

Hvis man kunne kombinere disse lyde, så må det være som en symfoni Universet spiller for at ære Gud.

Psalm 148:3
Nehemiah 9:6
Psalm 8:3

Next time you are online may I suggest, that you Google:

  • Velar pulsar sounds
  • 47 Tuc pulsars

In the search results find the page which starts with jb.man.ac.uk. This is radio recordings of the sounds that supernovas make. And it is confirmation that the Word of God is genuine.

On YouTube search:

  • NASA Voyager recordings

If you could combine these sounds, it must be like a symphony playing to honor God.