Salt

Lad mig være ærlig. Når jeg har hørt prædikener, hvor Matt. 5:13 er blevet brugt, så har jeg ofte lignet et stort spørgsmålstegn. For hvad er salt og hvad betyder det at vi skal være salt? Ingen har, efter min mening, forklaret det.

Let me be honest. When I’ve heard preaching based on Matt 5:13 I must have looked like the person in church with no clue! Because what is salt and what does it mean that we are to be salt? Nobody has – in my humble opinion – explained this.

Mere ærlighed. Selv om jeg i 2017 er ved at læse min bibel forfra og i sin helhed for 7 gang, så var det først sidste år, at Helligånden viste mig et skriftsted i 3. Mosebog, hvor betydningen af salt står. Og fordi det var så fantastisk en åbenbaring for mig, så var jeg jo nødt til at lave et bibel mærke for det, og det blev så det første mærke, som jeg lavede.

More honesty. Even though I in 2017 are reading my Bible as a whole for the 7th time it wasn’t until last year that the HolySpirit showed me a verse in Leviticus where the meaning of salt is written. And because this was such an amazing revelation to me I had to make a Bible bookmark about this and this was the very first Bible bookmark that I made.

3. Mosebog 2:1
3. Mosebog 18:19b
Matt. 5:13

TRO, TROFASTHED, SALTPAGT.
Tro på Herren Gud.
Trofasthed fra min side.
Jeg giver smag og kraft pga. min tro og min trofasthed overfor Gud.
Gennem min overgivelse åbner jeg for Guds formål i mit liv og mine omgivelser.

Lev. 2:13
Num. 18:19b
Matt. 5:13

FAITH, FAITHFULNESS, SALTCOVENANT
Have faith in the Lord God.
My faithfulness.
I give flavor and seasoning from my faith and my faithfulness to God.
Through my surrender I open up to Gods purpose in my life and in my surroundings.