Påske/Easter

Salme 32:1-2
Esajas 53:4-5
Ap. Ger. 2:38, 13:38-39
Rom. 4:5
Gal. 1:3-4

Jesus, som tog mine synder på sig, viskede tavlen ren.
Selv om satan igen og igen viser mig en kopi af min gamle tavle, så har den ingen værdi. Den ægte tavle, hos Gud, er visket ren pga. Jesu blod, som flød for mig, som et endeligt offer ind for Gud.

Prisen er betalt én gang for alle, jeg skal ikke blive ved med at betale den, hver gang fjenden lyver for mig.

Jeg skal leve mit liv i sandhed, jeg skal holde op med at lytte til løgne!
Herren Gud er hellig, derfor er jeg som Hans barn hellig!!!

Psalm 32:1-2
Isaiah 53:4-5
Acts 2:38, 13:38-39
Romans 4:5
Gal. 1:3-4

Jesus, who took our sins upon himself, wiped the slate clean.

Even though Satan again and again shows me a copy of my old slate, it has no value. The real slate with God is wiped clean because of the blood of Jesus, which was poured out for me as a final offer before God.

The price has been payed once and for all, and I don’t have to keep paying every time the enemy is lying to me.

I need to live my life in the truth and stop listening to lies!

The Lord God is holy, therefore as His child, I am holy!!!