Mig og mit hus/As for me and my house

Josva 24:15b

Jeg har ladet mig fortælle, at på bibelsk tid, inkluderede udtrykket “mig og min familie” eller “mig og mit hus” den person, der talte, hans/hendes nærmeste familie, den udvidede familie, deres slaver, venner, kollegaer og alle, som de var jævnligt i kontakt med, såsom bageren, slagteren osv.
Hvis det er sandt, så tænk lige over, den indflydelse Gud har tænkt sig for os.
Skal jeg tale for min egen del, så tror jeg, at det er på tide, at jeg holder op med at være under indflydelse af folk i verden – dette inkluderer min familie og venner – og begynder at være den, der påvirker alle omkring mig.

Joshua 24:15b

I have been told that, in biblical times, the term ”me and my house” included the person talking, his/her immediate family, extended family, their slaves, friends, colleagues and everybody that they were in contact with on a regular basis, like the baker, the butcher and so on.

If this is true, just think about the kind of influence God plans for us to have.

Speaking for myself, I think it is time I stop being influenced by people in the world – this includes my family and friends – and start being the one influencing everybody around me.