Jehovah Repheka

2 Mosebog 15:26
Esajas 53:5
1 Kor. 12:4-11

Hvad er et navn? Det vi kalder en rose, vil dufte lige sødt, hvad end det kaldes.
Shakespeare

Shakespeare har jo ret i ovenstående citat. Det betyder så også, at Gud er Gud, uanset hvad vi kalder ham. Men, når Gud i hans ord åbenbarer sine navne, så skal vi være opmærksomme, for han viser os, hvem han er.
Derfor er Guds navne ikke uden betydning, og hvad vi påkalder ham som, er heller ikke uden betydning.

Lad os prise Gud, fordi han er den der helbreder (Jehovah-Repheka). Lad os tage ejerskab af vores helbredelse.
For Gud åbenbarer sig som vores helbreder, så det skal være vores tro!

Ex. 15:26
Is. 53:5
1 Cor. 12:4-11

What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.

Shakespeare

In the quote above Shakespeare was right. That also means that God is God no matter what we call him.

But, when God reveals his names in his word, we need to pay attention, because he is showing us who he is. That is why God’s names have great importance, and the name by which we call upon him is also important.

Let us praise God because he is the one who heals (Jehovah-Repheka).

Let us take ownership of our healing.

Because when God reveals himself as our healer, that needs to be what we believe!