Hvad bygger vi på?/What’s our foundation?

1 Kor. 3:10-15
1 Tim. 4:3