Guds Ord/The Word of God

John. 14:23
1 John. 2:4
2 Tim. 3:16
Salme 119:89
John. 14:26
2 Peter 1:20-21, 3:1-2
Ap.Gern. 17:23-27

Da Paulus var i Athen, så han bl.a. et alter ”For en ukendt Gud.”

Jeg kan være frelst og alligevel tilbede en ukendt Gud. Og er det ikke det mange gør i dag – desværre? Jeg har selv gjort det, men ikke mere.

Hver eneste dag læser jeg i min bibel, for jeg vil kende min Gud, jeg vil være sammen med ham og tjene ham. Derfor bruger jeg tid i hans ord og sammen med ham.

”Guds Ord og Guds Ånd forenet i vores liv indeholder hele Guds skabende autoritet og kraft.”
Derek Prince

John. 14:23
1 John. 2:4
2 Tim. 3:16
Psalm 119:89
John. 14:26
2 Peter 1:20-21, 3:1-2
Acts 17:23-27

When Paul was in Athens among other things he saw an altar “To the unknown God.”

I can be saved and still worship an unknown God. And – unfortunately – is that not what a lot of us are doing? I have done this myself, but not anymore.

Every day I read my bible because I want to know my God, I want to spend time with him and serve him. That is why I spend time in his word and with him.

”God’s Word and God’s Spirit united in our life contains all of Gods creating authority and power.”

Derek Prince