Du tager Jesus med dig/The Lord accompanies you

1 Korinter 10:31
Kolossenser 3:17

Kender du det, at være i tvivl om det du gør, afspejler Kristi karakter. Om det viser, at du lever fuldt ud for Jesus?
Når jeg læser de ovenstående vers, så tænker jeg, at overskriften for dem godt kan være: Du tager Jesus med dig.

I dag lever vi i en verden, hvor det handler om at blive set og hørt. Hvad nu hvis vi begyndte at leve efter: Se Jesus! Hør Jesus!

Hvordan vil det forandre vores liv og vores verden?

1 Korinth 10:31
Kol 3:17

Are you familiar with the thoughts about whether what you do reflects the character of Christ? Whether is showes that you’re living life with Christ?
I think that a fitting headline for these verses could be: The Lord accompanies you.

Today we live in a world where it’s all about being seen and heard. What if we started living this way: See Jesus! Hear Jesus!

How would that change our lives and our world?