Bønne løfter/Prayer promises

John. 9:31b, 14:21b, 16:24b
Hebr. 10:19-21
Romerbrevet 12:12
Filip 4:6

Vi har denne adgang til Herren Gud. Vær ærlig om dine forventninger og dine følelser ind for Gud.
Ærlighed og lydighed frigør Guds Helligånd.

John 9:31b, John 14:21b, John 16:24b
Hebr. 10:19-21
Romans 12:12
Philippians 4:6

We have this access to God. Be honest about your expectations and your feelings before God.

Honesty and obedience releases the Spirit of God.