Bed mere bekymr dig mindre/Pray more worry less

Filipperbrevet 4:6-9
Kolossenserbrevet 4:2
2 Timoteus 1:7
Jakob 1:6
Jakob 5:13
1 Peter 5:7

Der er rigtig mange skriftsteder om bøn og overgivelse til Gud.
Personligt er jeg lige nu i en fase af mit liv, hvor jeg fyldes mere og mere af Guds fred, fordi jeg bliver mere og mere afhængig af ham. Han viser mig, at det som verden kan tilbyde som sikkerhed i hverdagslivet blegner ved siden af det han, som min Abba Far, kan tilbyde.

Kalder Gud dig tættere og leder dig til at stole fuldt ud på ham?

Philippians 4:6-9
Colossians 4:2
2 Timothy 1:7
James 1:6
James 5:13
1 Peter 5:7

There are so many scriptures about prayer and relying on God.

Personally I am in a phase in my life where I am filled more and more with the peace from God because I am relying more and more on him.

He is showing me that what the world can offer as security in everyday life is nothing next to what he, as my Abba Father, can offer.

Is God calling you closer and asking you to trust him fully?