Åndeligt tempel/Spiritual house

1 Peter 2:4-5
Ef. 2:20-22

Hvis bygningsværket mangler sten her og der, fordi vi som Guds udvalgte ikke vil lade Ham placere os i det åndelige tempel, som Han bygger, så risikerer vi, at det hele bliver ustabilt og måske falder sammen. Hvordan kan vi forvente gennem vores tjeneste at nå de ufrelste i verden, hvis vores fællesskab er ustabilt og ved at falde sammen?

Husk, det handler aldrig om mennesker, det handler i Guds rige, altid om Gud den almægtige. Så selv hvis vi føler, at nogle i fællesskabet har forkerte dagsordener så vid, at det der ikke er fra Gud, det får ikke lov til at bestå, når vi overgiver vores liv og fællesskab til Herren Gud.

1 Peter 2:4-5
Eph. 2:20-22

If the house is missing one or more stones, because we as Gods chosen are unwilling to let Him incorporate us in His spiritual house, then we run the risk of the house being unstable and perhaps falling down.

How can we through our serving the Lord expect to reach the unsaved in the world, if our congregation is unstable and about to fall down?

Always remember it’s never about us in Gods kingdom it’s always about God Almighty – and the lost. So if we sense that someone in our congregation has a wrong agenda, then give it to God and rest assured that, when we surrender our lives and our to the Lord, God He will deal with it.