Åndelige territorier/Spiritual realms

Ap.G. 1:2-3
John. 14:6
Ef. 6:12

I 40 dage bevægede Jesus sig mellem det jordiske og det himmelske.

Dette viser os, hvordan vi – i ånden – bør bevæge os i både det jordiske og det himmelske.

I Guds Ord kan vi se, at satan kan bevæge sig i det himmelske, så derfor giver det kun god mening, at vi som Guds folk, har samme adgang i ånden til det himmelske, specielt når der står, at vores kamp er mod åndelige magter, autoriteter, herskere i denne mørke verden og mod onde ånder i det himmelske.
Der står også at, gennem Jesus har vi adgang til det himmelske.

Acts 1:2-3
John. 14:6
Eph. 6:12

For 40 days Jesus moved between the earthly and the Heavenly realms. That shows us how we – in the Spirit – are to move between the earthly and the Heavenly realms.

In the Word of God we see, that satan moves in the Heavenly, therefore it only makes sense that we, as the people of God, have the same access in the spirit to the Heavenly, especially when the Word says, that our battle is against principalities, powers, the rulers of the darkness and spiritual hosts of wickedness in the Heavenly places.
It also says that through Jesus we have access to the Heavens.