Bibelmærker/Bible bookmarks

I 2016 begyndte jeg at lave Bibel mærker til min egen Bibel.
Jeg er blevet velsignet med en kreativitet, som jeg i mange år har set som en hobby. Men så i 2015 begyndte jeg at bruge YouTube meget, og mine søgninger var på kreative emner. På et tidspunkt fandt jeg Rebekah R. Jones, som laver og underviser i Bible journaling (det jeg kalder Tros dagbog). I USA er kristne kreative direkte i deres Bibler. Men det at male, tegne, farve, stemple og sætte klistermærker i min Bibel er ikke lige mig. Men ideen om at bruge min kreativitet sammen med min tro inspirerede mig. Og derfra kom ideen til at lave bogmærker, som jeg kan sætte ved skriftstederne. Jeg kalder dem så Bibel mærker frem for bogmærker. For jeg bruger dem i min Bibel, og ikke andre steder.

In 2016 I started making Bibel bookmarks for my own Bible.
I’ve been blessed with a creativity which for many years I regarded as a hobby. Then in 2015 I started spending more time on YouTube and searching for creative videos. One day I found Rebekah R. Jones, who makes and teaches Bible journaling. In the USA christians create on the pages in their Bibles. But I have to be honest here, painting, drawing, stamping and putting stickers in my Bible is not for me – maybe it’s a Danish thing. But I love the consept of using your creativity in your faith and it inspired me. And from there the idea of making bookmarks that I can keep at certain parts of Scripture. I call this Bible bookmarks since I use them in my Bible.

På de Bibel mærker, som jeg laver, er skriftstederne og teksten fra mit liv med Gud. Det er det som Helligånden viser mig, når jeg læser i Bibelen. Det er de wauw øjeblikke, når Helligånden fjerner sløret for mine øjne. Når alting omkring et bestemt vers – ofte flere vers – i Guds Ord pludselig står lysende klart. Det er det øjeblik, hvor jeg undrer mig over,
at jeg tidligere har læst samme vers uden at forstå det. Forstå hvad Gud ville med verset. Forstå den undervisning, som er i verset. Forstå hvordan Gud ønsker, at jeg skal handle på det vers.

On the Bible bookmarks which I make I put Scriptures and the text is from my walk with God. This is what the HolySpirit teaches me as I read my Bible. It’s those wauw moments when He removes the veil from in front of my eyes. When everything about a certain verse – often multiple verses – in the Word of God suddently makes perfect sense. It’s this moment when I wonder how I have read this passage before without understanding. Understanding what God’s purpose is with the verse. Understanding the teaching which the verse contains. Understanding how God desires me to act on what I’m reading.

Mine Bibel mærker er derfor meget personlige for mig. Og ved at dele det som Helligånden siger til mig, håber jeg at inspirere dig. Inspirere dig til at fortsætte med dagligt at læse i Bibelen. Inspirere dig til at komme i gang med at læse i Bibelen, hvis du ikke allerede gør det. Inspirere dig til at bruge den læseplan, som jeg har brugt siden august 2013. Inspirere dig til at bede Gud om mere. Bede Ham om at tale konkret til dig, når du læser i din Bibel.

That’s why my Bible bookmarks are very personal to me. And by sharing what the HolySpirit talks to me about I hope to inspire you. Inspire you to keep reading your Bible every day. Inspire you to start reading your Bible every day if you’re not already doing it. Inspire you to use the same plan for reading your Bible which I have been using since august of 2013. Inspire you to ask God for more. Ask Him to speak directly to you when you read your Bible.

Sådan ser min Bibel ud pt med de Bibel mærker, som sidder i den.

This is how my Bible looks at the moment with the Bible bookmarks in it.