Fødselsdagskort og gaveæske/Birthday card and giftbox

I denne måned deltager jeg i Maja Designs Mood board for januar-februar måned med nedenstående projekter (kort og æske). Se mere om dette Mood board ved at klikke på ovenstående billede.

This month I participate in Maja Designs Mood board for january-february with the following projects (card and box). Click on the picture above to see more about the Mood board.

Min veninde H. har lige haft fødselsdag, og selvfølgelig skulle hun have et kort med en hilsen og en gave (som jeg lavede en æske til).

It’s just been my friend H.’s birthday and of course she was getting a card with a greeting and a gift (for which I made a box).

Kartonen fra Maja Design, som jeg har brugt er “Crea Diem Efter regn kommer solsken”, “Ska vi ta en Fika? Ingefärspäron” og “Enjoying outdoors Autumn hues”. Der ud over har jeg brugt vellum, sort, hvid og cremefarvet karton. Og selvfølgelig pynt til sidst.

The cardstock from Maja Design that I used is “Crea Diem Efter regn kommer solsken”, “Ska vi ta en Fika? Ingefärspäron” and “Enjoying outdoors Autumn hues”. I also used vellum, black, white and creme colored cardstock. And of course embellishment as a finish.

Da jeg havde fået ideer til kortet i løbet af de første dage, hvor jeg gik og tænkte over hvordan jeg ville lave det, startede jeg med at skære de designs ud (på min Silhouette Cameo), som jeg havde en idé om jeg ville bruge til kortet og æsken. Jeg brugte hvid karton som kortbase og til æsken, så den del startede jeg med. Æsken var oprindelig noget mindre end den færdige, da jeg ændrede størrelsen ud fra hvad der skulle i æsken og så vidste jeg at jeg ville lave et bånd til at holde æsken lukket med, hvorpå jeg ville bruge karton og pynt, så det matchede kortet. Udtrykket på kort og æske er det samme, men med forskellige farver. Herefter skar jeg den ovale ramme ud i både den brune (Enjoying outdoors Autumn Hues) og den grå (Crea Diem Efter regn kommer solsken) karton – den brune ramme fik 3-4 lag klar embossing på. Blomsterne skar jeg i cremefarvet karton og kom Distress sværte i Tea dye på tre af dem, Tattered rose på to og Dusty concord på den sidste blomst. Bladene skar jeg i den grønne mønster karton (Ska vi ta en Fika? Ingefärspäron), som jeg gav mere farve med Distress sværte i Stormy sky. Der gik noget tid med at forme blomsterne, men når det er kreativitet er det for mig hyggeligt, lidt udfordrende og afslappende. Jeg kan fuldstændigt miste enhver tidsfornemmelse, når jeg først går i gang.

Thinking about how I wanted to make the card I started to get ideas for the card and the box, and I started to cut out the designs (on my Silhouette Cameo) that I figured I was going to need for the card and the box. I used white cardstock as my cardbase and for the box, so that’s where I started. The box design was smaller than the finished box as I changed the size to fit what was going into the box, and I knew that I wanted a “belt” to keep the box closed with and on which I wanted to use cardstock and embellishment to match the card. The look of the card and the box is similar but in different colors. Then I cut the ovale frame in both the brown (Enjoying outdoors Autumn hues) and the grey (Crea Diem Efter regn kommer solsken) cardstock – I added 3-4 layers of clear embossing to the brown frame. The flowers I cut in the cremecolored cardstock and used Distress ink in Tea Dye on three of them, Tattered rose on two and Dusty concord on the last flower. The leaves I cut in the green patterned cardstock (Ska vi ta en Fika? Ingefärspäron), which I gave more color with Distress ink in Stormy sky. It took some time to shape the flowers, but since this is creativity for me it’s enjoyable, a bit challenging and relaxing. I can loose all sense of time when I start working.

På kortbasen limede jeg et stykke af “Crea Diem Efter regn kommer solsken” med den grå side op og ovenpå et stykke af det samme karton med den stribede side op. Stykkerne skar jeg lidt mindre for hvert lag, og jeg havde kommet Distress sværte på i Hickory smoke på de to kanter med skærekant, så de matchede yderkanterne på kartonen. Og jeg distressede kanterne inden de blev limet på. Jeg stemplede med en brun sværte i området, som ville være lige omkring den ovale ramme og stemplede med en sort regnbue embossing pulver indeni dette område og kom splatter på med sort og hvid akrylmaling (fortyndet med vand), inden jeg begyndte at lime pynten på kortet.
Jeg skar nogle andre blade i creme karton og vellum, og disse blev sat oven- og nedenfor blomsterne. Under den ovale ramme satte jeg nederst en blondekant, som jeg skar i sort karton, da jeg gerne ville have en kontrast til de lyse farver. Rammen og blondekanten blev pyntet med halvperler – nogle af dem farvet med en blå sprittush – og blomster og blade blev limet på kortet. Under én af blomsterne limede jeg en dobbelt sløjfe i guld broderigarn, og til slut pyntede jeg med kanten fra kartonen (med titlen), som jeg lavede som et banner. Og som altid på mine kort, skulle der også rhinstene på.

On my cardbase I glued a piece of “Crea Diem Efter regn kommer solsken” with the grey side up and on top of that a piece of the same cardstock with the striped side up. I cut the pieces to be smaller for each layer and I used my Distress ink i Hickory smoke on the two edges that was cut to match them to the outer edges of the cardstock. And I distressed the edges before I glued them on. I used a brown ink to stamp in the area just around the oval frame and stamped with black rainbow embossing powder inside this and used black and white acryllic paints (thinned with water) to add splatter before I started gluing the decorative pieces on my card.
I cut some more leaves i creme cardstock and vellum and glued these under above and below the flowers. Underneath the ovale frame I placed a decorative edge that I cut in black cardstock as I wanted a contrast to the light colors. The frame and the border was decorated with half pearls – some of them colored in blue with an alcohol marker – and flowers and leaves was glued to the card. Under one of the flowers I glued a dobbelt bow in gold embroidery yarn, and then I added the edge (with the title), which I had made into a banner. And as always on my cards, I added rhinestones.

Æsken blev lavet med ét lag karton fra “Crea Diem Efter regn kommer solsken”, og ellers med samme pynt som kortet. Rammen skar jeg i den grå karton (Crea Diem Efter regn kommer solsken).

The box was made with one layer of cardstock from “Crea Diem Efter regn kommer solsken” and with the same decorative pieces as the card. The frame I cut in the grey cardstock (Crea Diem Efter regn kommer solsken).

3 thoughts on “Fødselsdagskort og gaveæske/Birthday card and giftbox

  1. Og jeg kan meddele fra din veninde H, at hun blev særdeles glad for kort og æske ! Så fine – foto’s yder aldrig helt retfærdighed overfor glitter, glans og glimmer!
    Nu står æsken så fint og pynter på en hylde i stuen og kortet kommer i Keepsake-skuffen fyldt med de bedste, smukkeste og mest gemme-værdige hilsner
    TAK, at jeg blev den heldige modtager❣️

    1. Så dejligt at du kan nyde æsken med al dens glitter, glans og glimmer 🙂 Din reaktion på både kort og æske varmede mit createfulness-hjerte. Tak for dig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.