Godt Nytår/Happy New Year

Lad mig først ønske dig et rigtig Godt og velsignet Nytår.
Inspireret af Amy Tangerine vil jeg opfordre til at reflektere over, hvilke erfaringer fra 2018, som du ønsker at tage med dig ind i 2019.

Let me as a start wish you a very Happy and blessed New Year.
Inspired by Amy Tangering I want to encourage you to reflect on which expriences from 2018 you want to bring into 2019.

Jeg mener, at det er sundt at stoppe op og reflektere over vores dagligdag. Der igennem kan vi nemlig sortere i gode og dårlige erfaringer. Og vi kan beslutte os for, hvilke – af de ting vi har kontrol over – som vi ønsker at ændre i det nye år. Det kan være alt fra, hvordan vi tillader andre at behandle os, til de vaner, som har sneget sig ind i vores dagligdag i løbet af året.

I think it’s a good thing to stop and reflect on our everyday lifes. That way we can sort in both good and bad experiences. And we can decide which – of those that we can control – we want to change in the new year. It can be everything from how we allow others to treat us to the habits that have sneaked into our daily lifes in the course of the year.

Overgangen fra ét år til det næste er for mange en naturlig tid til denne personlige reflektion, og mange har nytårs fortsætter. Personligt har jeg aldrig brugt nytårs fortsætter, men ved at mange på denne måde prøver at ændre ting i deres liv. Jeg håber for dig, at du må lykkes med de forsætter, som du sætter dig for 2019.

The start of a new year is for many a time to take time for this personal reflection, and many have resolutions ready. Personally I have never used resolutions at New Year, but know that many try to make changes in their lifes this way. I hope for you that you will be successful with the resolutions you have for 2019.

Hvis du som mig er kristen og tager din tro alvorligt, så har én af dine reflektioner måske drejet sig om Bibel læsning. Jeg var indtil august 2013 selv én af de kristne, som ikke tog det alvorligt med at læse i min Bibel hver dag. Som der står i Bibelen: “Hvordan kan I sige at I tilhører Gud, når I ikke kender Ham?” (dette er med mine ord ud fra hukommelsen).

If you, like me, are a Christian and consider your faith to be a serious matter, then maybe one of your reflections have been about reading your Bible. Until august 2013 I was one of those Christians that was way less than serious about reading my Bible every day. As it is written: “How can you say that you belong to the Lord when you don’t know Him? (my words from memory).

Er du én af dem, der gerne vil ændre dette manglende kendskab til Gud og Hans karakter, så har jeg muligvis løsningen til dig. Jeg skriver muligvis, for jeg har selv prøvet mange læseplaner gennem årene, som ikke fungerede for mig, så jeg giver ingen garanti, men jeg giver dig gerne den læseplan som siden sidst i august 2013 har hjulpet mig til dagligt at læse i Guds Ord. Jeg kommer igennem hele Bibelen på ét år, og mangler (mens jeg skriver dette) at læse kapitel 19-22 i Johannes’ Åbenbaring, og så starter jeg forfra i 1. Mosebog for 6. gang ud fra denne plan, og jeg glæder mig til at komme i gang igen (kan jeg godt skrive sådan, når jeg aldrig er stoppet?).

If you’re one of many who want to change this lack of knowledge about God and His character, then I might have the solution for you. I write might, because I myself have tried several reading plans during the years that didn’t work for me, so no garanties from me, but I would like to share the plan which since august 2013 have helped me to read in my Bible daily. I read the whole of the Bible in one year, and as I write this I need to read chapters 19-22 in the Revelation and then I’m starting over in Genesis for the 6th time and I can’t wait to get started again (can I write that when I never stopped?).

Du kan finde læseplanen på denne side, hvor der er links til at hente læseplanen nederst på siden. Læseplanen er på både dansk og engelsk, og den må deles ubegrænset.

You can find the plan on this page where there are links to download the plan at the bottom of the page. The plan is in both danish and english and it’s allowed to share it unlimited.

Godt Nytår! Må 2019 i sandhed blive et Herrens år, hvor du må lære Ham endnu bedre at kende.

Happy New Year! May 2019 truly be a year of the Lord, where you’ll get to know Him even better.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.