Folie på silkepapir/Foiling on tissue paper

I weekenden så jeg den seneste video fra Tim Holtz med jule udgivelser fra Stampers Anonymous, og på et tidspunkt viser han et kort, hvor der er stemplet på hans Tissue paper (det blanke) og bagefter limet på kortfronten. Det fik min hjerne i gang, og da jeg vågnede næste dag, havde jeg en idé om at prøve om man kan overføre folie til dette tissue paper (eller silkepapir), hvis man udskriver det på en laserprinter. Så jeg fandt nogle citater i mit Silhouette Design Studio, og satte et stykke tissue paper fast på et ark kopipapir med dobbeltklæbende tape foroven og -neden og sendte det gennem min laserprinter.

This weekend I was watching the latest video from Tim Holtz with the christmas release from Stampers Anonymous and he shows a card in the video where the stamping was done on his tissue paper (the blank one) and then glued onto the cardfront. That got my brain working, and when I woke up the next day I had an idea to see if you can transfer foil onto this tissue paper, if you print on it on a laserjet printer.
So I found some quotes in my Silhouette Design Studio, glued a piece of tissue paper onto a sheet of printerpaper with dobbeltsided tape at the top and buttom and printed on it with my laserjet printer.

Så skulle prøven stå, om jeg kunne overføre foil med min Minc. Jeg satte den på 2 i varmeindstillingen og så prøvede jeg. Første gang gav ikke nok efter min mening, så det blev sendt igennem igen, så lagde jeg et stykke karton bagved for at øge trykket, dernæst et stykke på hver side. Resultatet blev ok, lidt meget distressed, men det giver jo også en spændende effekt. Set lige for er teksten sort men når man vipper det viser sølvfolien sig tydeligt.

Now it was time to see if it was possible to transfer foil with my Minc. I chose heatsetting 2 and then I tried. The first time didn’t give a great result in my opinion, so it went through, next I put a piece of cardstock behind the tissue paper to increase the pressure, and then a piece of cardstock on either side. The result was ok, if a bit distressed, but that is also an interesting effect. Seen from the front the text is black, but when you tip it you can see the silver foil clearly.

Jeg valgte at bruge teksten som den var, da jeg har en veninde, som skulle have et kort med denne fantastiske tekst på. Til kortet skulle jeg prøve en anden teknik, som Tim nævnte i videoen, nemlig at bruge et stykke metal karton (jeg brugte et stykke metal papir) og embosse på det med pulver i samme farve, altså sølvmetal karton og sølv embossing. Jeg fik stemplet min baggrundstekst dobbelt, men det ødelægger nu ikke baggrunden efter min mening. Baggrunden fik en let slibning og så kom jeg Distress crayon på hele baggrunden i hickory smoke og på kanterne med black soot. Varmen fra min varmepistol fik metallaget til at gå af på et stykke af kanten, men det dækkede jeg med Distress crayon. Stykket af tissue paper med teksten, limede jeg fast med Multi Medium Matte. Dog kom jeg limen på med en pensel på kartonen og ikke ovenpå mit tissue paper, for ikke at tage glansen fra folien. Efter at have limet et stykke blåt karton bagved, limede jeg tekststykket fast på baggrunden med et stykke mosgummi bagved og så stemplede jeg en sommerfugl på samme blå karton og klippede den ud og limede den på en lidt større sommerfugl med masser af udskæringer. De blev så limet på kortet og jeg sluttede af med at pynte med rhinstene i crystal.

My choise was to use the text as is since I have a friend whom I wanted to give a card with this amazing text. For the card I wanted to try another technique that Tim mentioned in the video which is to use a piece of metal cardstock (I used a piece of metal paper) then emboss it with a powder in the same color, meaning silver metal cardstock and silver embossing. I stamped the text on the background twice sligthly offset, but it doesn’t ruin the background in my opinion. Then it got a light sanding and next I put Distress crayon in hickory smoke on the entire background and then black soot on the edges. The heat from my heat gun made the metal peal in one place but I covered that with Distress caryon. I glued the tissue paper with my text on with Multi Medium Matte. I only put the glue on the cardstock with a brush and not on top of the tissue paper as I didn’t want to remove the shine from the foil. After gluing a piece of blue cardstock behind it I glued the textpiece onto the background with a piece of fun foam. Then I stamped a butterfly on the same blue cardstock, fussy cut it and glued it to a slightly bigger butterfly with cutouts. They were glued onto the card and I finished with rhinestones in crystal.

Jeg tjekkede for at se om jeg havde skrevet på den blanke eller den ru side af mit tissue paper, for når man foil’er får man altid det bedste resultat, når man bruger karton med en blank overflade. Selvfølgelig havde jeg vendt mit tissue paper, så det var den ru side jeg havde printet på. Så derfor var jeg nødt til at prøve igen, og denne gang vende den blanke side ud.

I checked to see if I had turned the smooth side out or the rough side of my tissue paper, because when foiling you get the best result when using cardstock with a smooth surface. Of course I had printed on the rough side. So I had to try it again and this time print on the smooth side.

Se det gav straks det ønskede resultat.

And this time I got the result I was going for.

Billederne ovenfor viser resultatet af det første forsøg, mens billederne nedenfor viser resultatet af andet forsøg. Den turkisblå folie har også sat sig på limen, som jeg ikke ventede på var fuldstændig tør. En fuldstændig tør lim giver resultatet, som billedet bagefter viser.

The photos above shows the result from the first attempt while the photos below shows the result from the second. The turquoise blue got stuck on some of the glue that was not quite dry. A completely dry glue gives the result that the photo after shows.

Materiale liste/materials I used:

Tim Holtz tissue paper
Minc
iDeco foil, sølv/silver
Joy stempel/stamp, Sending messages
WoW metallic silver embossing pulver/powder
Distress crayon: hickory smoke, black soot
Karton rester/left over cardstock
Ranger Multi Medium Matte
Studio Light stempel/stamp Layered Butterflies
Mosgummi/fun foam
Rhinstene/rhinstones, crystal

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.