Mine fødselsdagsinvitation/My birthday invitation

Som jeg skrev i mit seneste indlæg, så er juni måned fyldt med fødselsdage for mig og det er en dejlig ting, når man som mig, elsker en grund til at lave et kort.
Jeg har selv fødselsdag i juni måned, og for en kortmager som mig, går det jo ikke at invitere folk i en sms. Den kan jo ikke pyntes med bånd og rhinstene.
Derfor har jeg været i gang med at lave indbydelser, så jeg kunne invitere nogle få til at fejre dagen med mig. Det er altid hyggeligt at starte ud med at glæde folk med en personlig indbydelse.

As I wrote in my last post, June is a month of birthdays for me and that is great when you like me love to have a reason to make a card.
My own birthday is in June and for a card maker like me you cannot invite people to your birthday via a text. You cannot embellish that with ribbons and rhinstones.
That’s why I have been making invitations in order to invite a few people over to celebrate the day with me. It’s always nice to start by putting a smile on someones face with a personal invitation.

Mit valg faldt på, at bruge den samme blomst som til kortet til min veninde, der havde fødselsdag den 3., men selv om jeg brugte både blomsten og tekstbaggrunden, som fik folie, så blev det alligevel et meget anderledes kort, som du kan se.

My choise was to use the same sunflower as in the card for my friend’s birthday on the 3rd, but even though I used both the flower and the text background with foil it turned out to be a very different card, as you can see.

Jeg så en video med Yana Smakula sidste år, hvor hun svarede på et spørgsmål om, hvordan hun valgte farver til hendes kort og andre projekter. Hun har et indlæg om hvordan hun har lavet en søgning på farve palet (color palette) på nettet og havde lavet en masse farvekort a la det jeg viser sammen med bl.a. mine udskæringer til blomsterne. Den idé greb jeg, så når jeg mangler nye farvekombinationer har jeg en lille mappe med en masse af disse farve kort (udskrevet på fotopapir), som jeg kan bruge. Den kombination jeg lod mig inspirere af, er den øverste til venstre.
Derfor blev blomsterne skåret i hvid karton og farvet med en beige sværte og røde Distress sværter. Frøkapslen inderst i blomsterne valgte jeg at farve med en dye ink, og for at få den mørkere effekt, som på fotoet, brugte jeg Distress Black Soot nedenunder og lidt op ad kanten. Bladene var en længere process – godt at de har to sider, så jeg kunne prøve mig frem – her brugte jeg også Distress sværte.

Last year I watched a video by Yana Smakula in which she answered a question about how she decides on the colors for her cards and other projects. She has a post about how she did a search online for color palette and made a bunch of these palettes like the one I show along with my cuts for the flowers.
I ran with that idea so whenever I need new color combinations I have a small map with a lot of these color palettes (printed om photo paper) that I use. The combination I was inspired by is the one in the top left corner.
That’s why the flowers were cut in white cardstock and colored with a beige ink and red Distress inks. The pod in the middle of the flower was colored with a dye ink and to get a darker effect, as in the photo, I used Distress black soot at the bottum and at the edges. The leaves was a bit of a process – love that they have to sides to try things out on – and I also used my Distress inks here.

Ideen til teksten/bogstaverne fik jeg fra Stacy’s indlæg på Tattered Nest Designs, som du kan se her.
Det er de udskårne bogstaver, som jeg ville bruge på mine kort, men da jeg havde brugt almindeligt printerpapir, havde min Silhouette lidt problemer med at skære bogstaverne og den trak lidt i papiret nogle steder. Så må man lægge tingene til side og gå i tænketanken, og det var her, at jeg fik ideen med at skære bogstaverne i hvid karton og stryge Transfer gel på med en pensel. Jeg har tidligere brugt denne metode til at lave kanter med folie på en kortbaggrund, og kan godt lide, at man tydeligt kan se penselstrøgene samtidig med, at der kommer folie på. Jeg kørte også baggrundene igennem min Minc for at give teksten lidt folie. Jeg var godt klar over, fra fødselsdagskortet med samme baggrund, at der ikke ville komme meget folie på, da teksten ikke står skarpt og tydeligt, men det giver et rigtig flot udtryk efter min mening.
Så var det bare at samle blomsterne, baggrunden og til slut kortene. Den endelige pynt består af en sløjfe i grøn satinbånd og rhinstene i en gul/grøn farve.

I got the idea for the text/letters from Stacy’s post on Tattered Nest Designs which you can see here.
It’s the cut out letters that I wanted to use on my cards but I used regular printer paper and my Silhouette did have a bit of an issue cutting the letters and it pulled the paper some places. Then you have to put things aside for a bit and hope for new ideas, and this was when I got the idea to cut the letters in white cardstock and then brush Transfer gel on it with a brush. I have used this method before to make borders with foiling on a cardbase and like that the brushstrokes is very visible with the foiling. I also ran the backgrounds through my Minc to give the text a bit of foil. I knew from the birthday card that the foiling would be subtle because the text is not bold and sharp, but I like the expression it gives.
Then I just needed to put the flowers together, the background and finally the cards. The finishing touches is a green satinbow and rhinestones in a yellow/green color.

Til allersidst skulle invitationen skrives indeni og kortene afleveres.

Finally I had to write the invitations and deliver the cards.

Næste indlæg er om en gaveæske, som min veninde fra sidste indlæg skal have den 12. juni, når jeg mødes med hende.

My next post is about a giftbox for my friend from the last post is getting on the 12th when I meet with her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.